Mwanzo Kuandaa Shamba Mbegu & Kupanda Kutunza Shamba Kuvuna & Kuhifadhi Maswali | Majadiliano Mawasiliano & Ushauri Uza na Kununua

Maswali yaliyoulizwa

Uliza swali hapa au uliza swali kwa picha hapa au angalia maswali yaliyoulizwa kwa picha hapa

Idadi ya maswali : 8
nurdin : swali may 2024

 nurdin - nurdin : swali may 2024 1 2024-05-08 08:54:46

nurdin : mbegu vipi?

 nurdin - nurdin : mbegu vipi? 2 2024-05-08 09:15:52

 nurdin - nurdin : mbegu vipi? 1 2024-05-08 09:15:33

Bruno : Mimi ni mkulima nahitaji kujua njia Bora za kilimo Cha mahindi Kanda ya kaskazini Arusha karatu

Bruno : Mimi ni mkulima nahitaji kujua njia Bora za kilimo Cha mahindi Kanda ya kaskazini Arusha karatu

Mwamadi : Mbolea IPI ni nzuri kwa kupanda?

Mwamadi : Wakati gani ni wa kupanda mahindi ya kumwagilia? Naomba jibu. Asante.

ali : swali2

ali : swali1