Mwanzo Kuandaa Shamba Mbegu & Kupanda Kutunza Shamba Kuvuna & Kuhifadhi Maswali | Majadiliano Mawasiliano & Ushauri Uza na Kununua

Pembejeo baadhi ya maeneo

Eneo Muuzaji Pembejeo
Babati 1 vya 1
2 vya 2
3 vya 3
4 vya 4
5 vya 5
Bashnet 1 vya 1
2 vya 2
3 vya 3
4 vya 4
5 vya 5
Dareda 1 vya 1
2 vya 2
3 vya 3
4 vya 4
5 vya 5
Dongobesh 1 vya 1
2 vya 2
3 vya 3
4 vya 4
5 vya 5
Gallapo 1 vya 1
2 vya 2
3 vya 3
4 vya 4
5 vya 5
Hanang 1 vya 1
2 vya 2
3 vya 3
4 vya 4
5 vya 5
Karatu 1 vya 1
2 vya 2
3 vya 3
4 vya 4
5 vya 5
Magugu 1 vya 1
2 vya 2
3 vya 3
4 vya 4
5 vya 5